Tietosuojakäytäntö

Verkkosivustomme tiedottaa sinulle tietosuojaselosteestaan, joka koskee käyttäjien henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista, joita voidaan kerätä verkkosivuston https://citascasuales.net/ selaamisen aikana.

Verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojakäytännön sekä oikeudelliseen ilmoitukseen sisältyvien ehtojen hyväksymistä.

Vastuuhenkilön henkilöllisyys

  • Omistaja: Pablo Araya Molina
  • Osoite: Av. Zaragoza, 26; Zaragoza
  • Sähköposti: [email protected]
  • Verkkosivusto: citascasuales.net

Tietojenkäsittelyssä sovellettavat periaatteet

Haltija soveltaa henkilötietojesi käsittelyssä seuraavia periaatteita, jotka täyttävät uuden eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset:

  • Laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaate: Haltija vaatii aina suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, joka voi tapahtua yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten, joista Haltija ilmoittaa Käyttäjälle etukäteen täysin avoimesti.
  • Tietojen minimoinnin periaate: Haltija pyytää vain ehdottoman välttämättömät tiedot sitä tarkoitusta tai niitä tarkoituksia varten, joita varten niitä pyydetään.
  • Säilytysajan rajoittamisen periaate: Rekisterinpitäjä säilyttää kerätyt henkilötiedot niin kauan kuin se on ehdottoman välttämätöntä käsittelyn tarkoituksen tai tarkoitusten kannalta. Rekisterinpitäjä ilmoittaa käyttäjälle tarkoitusta vastaavan säilytysajan.
  • Tilausten osalta rekisterinpitäjä tarkistaa luettelot määräajoin ja poistaa ne tietueet, jotka ovat olleet käyttämättä huomattavan pitkään.
  • Eheyden ja luottamuksellisuuden periaate: Kerättyjä henkilötietoja käsitellään siten, että niiden turvallisuus, luottamuksellisuus ja eheys taataan.
  • Haltija ryhtyy tarvittaviin varotoimiin estääkseen kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn käyttäjiensä tietoihin tai niiden väärinkäytön.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Kerätyille tiedoille ei ole ennalta määriteltyä päättymispäivää. Henkilötiedot poistetaan pyynnöstä.

Voimme myös poistaa tietosi, jos katsomme, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai jos teemme muutoksia tekniseen infrastruktuuriin.

Vastaanottajat, joille tietojasi välitetään

Tämän verkkosivuston kautta kerättyjä tietoja ei koskaan jaeta kenellekään.

Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietojasi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö https://citascasuales.net/ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Asianomaisilla henkilöillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarvittaessa niiden poistamista, kun tietoja ei enää tarvita muun muassa niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne ainoastaan vaateiden esittämistä tai puolustamista varten. Tietyissä olosuhteissa ja heidän erityistilanteeseensa liittyvistä syistä rekisteröidyt voivat vastustaa tietojensa käsittelyä. Citascasuales.net lopettaa tietojen käsittelyn lukuun ottamatta pakottavia oikeutettuja syitä tai mahdollisten vaatimusten esittämistä tai puolustamista.

Käyttäjä vakuuttaa, että on yli 18-vuotias ja että hänellä on näin ollen tarvittava oikeustoimikelpoisuus suostumuksen antamiseksi henkilötietojen käsittelyyn ja kaikki tämä tämän tietosuojakäytännön määräysten mukaisesti.

Käyttäjällä on aina mahdollisuus käyttää henkilötietojensa käyttö-, oikaisu-, peruutus- ja vastustamisoikeuksia lähettämällä viestin verkkosivuston omistajalle sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että se rekisterinpitäjä, jolle hän on toimittanut tiedot, estää häntä.

Tietyissä olosuhteissa rekisteröidyt voivat pyytää, että rajoitamme heidän tietojensa käsittelyä, jolloin säilytämme tiedot ainoastaan vaateiden esittämistä tai puolustamista varten.

Jos suostumus on annettu tiettyä tarkoitusta varten, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Rekisteröity voi tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos hän ei ole saanut tyydytystä oikeuksiensa käyttämiseen.

Evästekäytäntö

Jotta tämä verkkosivusto toimisi asianmukaisesti, sen on käytettävä evästeitä, jotka ovat tietoja, jotka tallennetaan selaimeesi.

Evästekäytäntö-sivulla voit tutustua kaikkiin evästeiden keruupolitiikkaan, tarkoitukseen ja käsittelyyn liittyviin tietoihin.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Omistaja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä sen mukauttamiseksi uuteen lainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön sekä alan käytäntöihin.

Nämä käytännöt pysyvät voimassa, kunnes niitä muutetaan muilla asianmukaisesti julkaistuilla käytännöillä.